opdrachten | een selectie (bijgewerkt t/m 2007)   home
   
2007

omslagdetweederonde70.jpg (210057 bytes)

Twee tekeningen voor De tweede ronde, Mouria, winter 2007, waarin een special over de dichter Dèr Mouw.

Omslagtekening:

'Vast zat ik op 't dier, zo wel of 'k in beugels zat, / en voort vloog het schier zo snel of i vleugels had ...' 

  omslagregelenonderneming.jpg (227243 bytes)

Omslag en illustraties voor De regelen der onderneming, door Russell Advocaten, 2008.

  regelenderkunstiii.jpg (523088 bytes)

Omslag en illustraties voor De regelen der kunst III, door E.J.H. Schrage, Russell Advocaten, 2007.

 

Dit boekje bevat de volgende illustraties:

- Santa Claus ontwapend

- In de rij voor Duchamp

- Roofkunst terecht

- D'après Vermeer

- De Grote Schoonmaak van Michelangelo

 

2006

coachingdeel2.jpg (409087 bytes)

Illustraties voor: Handboek voor coaching, losbladig, Life University 2006 - inmiddels in gebonden herdruk

Meer dan 50 illustraties.

 

dealingwiththedutch.jpg (467356 bytes)

Omslag en illustraties voor Dealing with the Dutch, door Russell Advocaten, 2006.

10 tekeningen

 

2005 geluksinstructies.jpg (66170 bytes)

Omslag voor Geluksinstructies, door Co Woudsma, De Bezige Bij 2005.

Op de achterflap een portret van de dichter: De dichter luistert naar zijn muziek

  faust100.jpg (1366449 bytes) Omslag Faust & levenskunst. Praktische filosofie van Goethe, door Henk E.S. Woldring, Veen Magazines 2005.
 

2004 deregelenderarbeidsverhouding.jpg (844403 bytes)

Omslag en illustraties voor De regelen der arbeidsverhouding, door J.Dop en E. Knipschild, Russell Advocaten, 2004.

20 tekeningen

 

  2000-2003
2003

deregelenderkunst.jpg (588882 bytes)

Omslag en illustraties voor De regelen der kunst II, door E.J.H. Schrage, Russell Advocaten, 2003.

Hierin staan o.m. de volgende illustraties:

- Iustitia pictrix

- Een kopie van Rembrandt

- Van Gogh op de pillenbrug

 

Tekeningen voor het Nederlands Juristenblad

Zie tekeningen voor het NJB